Disclaimer

Disclaimer

Artikel 1. – Disclaimer

 

Geen advies over beleggingen / afdekkingen verstrekt. Alle meningen, nieuws, onderzoeken, analyses, prijzen of andere informatie op deze website worden uitsluitend verstrekt als algemene marktinformatie voor educatieve en amusementsdoeleinden en vormen geen investeringsadvies / hedgingadvies. De website mag niet worden gebruikt als vervanging voor uitgebreid onafhankelijk marktonderzoek voordat u uw daadwerkelijke handels- / afdekkingsbeslissingen neemt. Meningen, marktgegevens, aanbevelingen of andere inhoud kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Forextra.io aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van of vertrouwen op dergelijke informatie.

We raden het gebruik van het Forextra Forecast Report niet aan als enig middel voor handels- / afdekkingsbeslissingen. We raden af ​​om overhaaste handels- / afdekkingsbeslissingen te nemen. U moet altijd begrijpen dat VERLEDEN PRESTATIES NIET NOODZAKELIJK INDICATIEF ZIJN VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN.

 

Artikel 2. – Informatie, koersinformatie en risico’s

 

Informatie en koersinformatie

1. Algemene opinies en andere koersinformatie vormen nooit een garantie voor een bepaald koersresultaat. De inhoud van deze informatie wordt bepaald door de omstandigheden van het moment waarop zij zijn uitgebracht. De door Forextra.io aan de Websitebezoeker verstrekte informatie heeft slechts tijdelijke geldigheid. De Websitebezoeker bepaalt te allen tijde zelf of hij gebruikmaakt van door Forextra.io verstrekte informatie.

2. Forextra.io kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door de Websitebezoeker voor enige schade, direct dan wel indirect, welke de Websitebezoeker mocht lijden voortvloeiende uit of samenhangend met door Forextra.io verstrekte (koers)-informatie. De Websitebezoeker wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat
koersinformatie, tenzij anders wordt aangegeven, niet ‘realtime’ maar vertraagd wordt weergegeven, waardoor de getoonde koersen kunnen afwijken van de actuele koersen.

3. Forextra.io staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informatie voor zover deze van derden afkomstig is. Forextra.io is niet aansprakelijk voor schade die de Websitebezoeker mocht leiden indien hij deze informatie gebruikt.

Risico’s

4. Bezoekers en lezers van Forextra.io zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde ideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of een advies. Informatie en ideeën van Forextra.io zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers en lezers worden geacht zelf te (laten) nagaan in hoeverre gepubliceerde ideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en doelstellingen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

5. Forextra.io is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen en/of schade aan de zijde van lezers en bezoekers van de website Forextra.io ontstaan door het gebruik van de door Forextra.io op de website Forextra.io of in de periodieke mailing geplaatste tekst/informatie/ideeën.

6. Forextra verschaft informatie in algemene zin. De inhoud van de website Forextra.io wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van concrete financiële producten bij concrete aanbieders. Forextra.io is geen aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten. Forextra.io is geen tussenpersoon of bemiddelaar tussen Websitebezoeker en aanbieder van effecten, opties, turbo’s of andere financiële producten

  1. Forextra.io verschaft informatie in algemene zin. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen beslissingen.
  2. Forextra is voor haar koersinformatie afhankelijk van derden. Om te kunnen functioneren heeft de Forextra.io koersgegevens nodig. Forextra.io is voor deze koersgegevens afhankelijk van verschillende leveranciers.
  3. Forextra.io kan niet aansprakelijk worden gesteld door Websitebezoeker vanwege ontbrekende of onjuiste koersgegevens door welke oorzaak dan ook.